VI EN

Thôn Sân Bay – Xã Thải Giàng Phố – Huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai

Thung Lũng Hoa

Không Gian Thiên Nhiên Vùng Cao

Phòng rộng rãi này có thiết kế trang nhã kết hợp với truyền thống nhờ tầm nhìn ra các sân trong vùng Sapa.

Thung Lũng Hoa

Không Gian Truyền Thống Vùng Cao

Phòng rộng rãi này có thiết kế trang nhã kết hợp với truyền thống nhờ tầm nhìn ra các sân trong vùng Sapa.

Thung Lũng Hoa

Không Gian Truyền Thống Vùng Cao

Phòng rộng rãi này có thiết kế trang nhã kết hợp với truyền thống nhờ tầm nhìn ra các sân trong vùng Sapa.

Thung Lũng Hoa

Không Gian Truyền Thống Vùng Cao

Phòng rộng rãi này có thiết kế trang nhã kết hợp với truyền thống nhờ tầm nhìn ra các sân trong vùng Sapa.